Thai | English

แนวคิดของ Roon&Rice เริ่มจาก Frank Riezebos และ นคร นาจรูญ ที่ทำงานพัฒนาในภาคอีสานตั้งแต่ปี 2532

อะไรคือ Roon & Rice ?  

เรามีความเชื่อว่าคนเราจะ "มีสุขภาพดีต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี"  ผืนแผ่นดินได้ให้สิ่งที่ดีต่อสิ่งมีชีวิตแต่เมื่อเราทำลายสิ่งที่ดีเหล่านั้น สุดท้ายมันก็จะส่งผลไม่ดีต่อตัวเรา ลูกของเราและคนที่เรารัก มนุษย์มีศักยภาพในการอยู่อย่างพอเพียงและการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการปฏิบัติ เราส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ประเทศไทยเป็นประเทศแนวหน้าในการพัฒนาและมีคนเป็นจำนวนมากที่มีความเชื่อเหมือนเรา ความคิดริเริ่มของคนเหล่านั้นจะเป็นแรงบรรดาลใจให้กับผู้คนทั้งในประเทศและประเทศรอบข้างและเราจะทำให้ดีที่สุดในการส่งเสริมสิ่งที่ดีเหล่านี้

เราทำอะไรให้คุณได้บ้าง  ?

เราให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ให้ทักษะและความชำนาณ ผ่านช่องทางการเป็นที่ปรึกษา

เราทั้งสองมีความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นอกจากนั้นคุณ นคร นาจรูญ ยังพูดได้ทั้งภาษาลาวและภาษาภูไท และมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวญี่ปุ่นจากการทำงานกว่าสิบปีอีกด้วย ส่วนคุณ Frank Riezebos สามารถพูดภาษาดัชท์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโปรตุเกสและยังเข้าใจภาษาสเปนเป็นอย่างดี 

เราทั้งคู่เดินทางไปหลายประเทศเช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย และประเทศอื่นๆในอเมริการใต้ และโลโก้ข้างล่างคือหน่วยงานที่เราเคยทำงานให้หรือเกี่ยวข้องด้วย

ุติดต่อเราที่ 

 

So... how can you help Roon & Rice to survive? 

 

We give our time, our energy, our skills and our experience for free to work on issues concerning health, self-reliance of poor, fighting against the use of pesticides, teaching about earth building to be self-reliant, or when our help is implored by the helpless. We can give lectures, go out and do interviews, translate existing youtube clips, do presentations (that we put on our youtube channel ) for the people to watch.

Sometimes we can produce T-shirts with a message, or bring out booklets, or be at the side of the poorer part of the population. 

Because of your donation (even very small donation, from where ever you are in the world) we can continue our struggle. We can continue to inform. We can try to obtain rights where now there are none. We can fight the polluting of the waters and the earth, we can help the helpless, we can put an emphasis on healthy and resist to who ever sells unhealthy, we can point out, we can. We can, because you help us. Otherwise, we can't.

Please send your donations to: 

Account nr.               0481201381

Account name:      ชมภู่    พรมไพสน

Bank Name:              Kasikorn

Country:                     Thailand

BIC / swift                   KASITHBKXXX

 

We thank you in advance for the people that you are helping. 

Email: Roon.Rice@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ติดต่อเรา : Roon.Rice@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

person

Frank Riezebos

MSc. Development Sociology
University of Wageningen
The Netherlands
person

นคร นาจรูญ

ปริญญาโท สังคมวิทยาการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศไทย
person

Thiantham Kongthong

IT Support
person

Teerapon Nampakdee

IT Support
person

Secr. backup

ติดต่อเรา: Roon.Rice@gmail.com

 

กิจกรรมแบ่งออกเป็นสามระยะ อดีตที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคต 

 

อดีตที่ผ่านมา

1989 - 1992 (Frank Riezebos & นคร นาจรูญ): โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 

    ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการศึกษา 2  ฉบับว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์และเจ้าหน้าที่ชลประทานในส่วนกลาง การ , agro-companies and the national irrigation authority. This study was done in 2 areas, the Lam Nam Oon area in Sakon Nakhon, and the Lam Pao area in Kalasin. Agencies involved were GTZ (Germany), RID (Thailand), Euroconsult (The Netherlands), Gitec (Germany). The conclusion in a few words: The farmer loses out when trusting the companies, and the government authorities in general tend to favor the company's interest, with a few exeptions of very motivated government staff that favor the farmer side. It is a bitter struggle for them, as the financial power of companies is huge.

 

1993 (Frank Riezebos): The Rachabat

During a period for about 1 year I was a teacher at the Rachabat Institute in Sakon Nakhon. I was active in the department of Management Science. There I tought students English, but also Economics. At that time the Rachabat was in transition from Rachabat Institute to Rachabat University, which it now is. I visited many other Rachabat Institutes at that time.

 

1994 (Frank Riezebos & Nakorn Najaroon): Country home

During a period for about 1 year we ran a study center called the Country Home. It was located behind the Khon Kaen University. The idea was to make it a center of exchange between students who were somehow involved in development or were interested in the English language. In the Netherlands we have something like a praat café (translated into talk cafe, where the focus is on idea exchange), and this is what we tried to achieve here. It was lots of fun, but ended when the lease of the building ended. 

 

Present Activities

 

2015-Now (Frank Riezebos & Nakorn Najaroon): Trans-hybrids

In this initiative our aim is to include electric vehicle in Thailand through modification of existing vehicles rather then the introduction of new vehicles. The aim would be to transform the chain driven motorcycle. An example of such a motorcycle is the Honda Wave. There are approx. 10 million of these motorcycles on the road now. They drive an approx. 20 km's per day. Through modification of the rear wheel, by adding an electric hub motor (3000W) this motorcycle becomes hybrid. The battery pack can be purchased following the necessaty of the user. The risk of being on the way without electricity is not a problem, as their is always the original motor (gazoline). Added to this project is the solar installation to charge 1 battery pack while the second battery pack is being used by the motorcyle. 24 Volt versions and 48 Volt versions have been tested. This initiative is tied to a more international initiative that also includes trans-hybrid light cars. Some information can be found at www.EV-123-GO.com  

The trans-hybrid does a number of things:

1. Electric vehicle NOW:  We all like to dream of the future, and what kind of electric vehicle we will purchase. We all hope that at that time there will be ways to charge on the way.  And,  for REAL ENVIRONMENTAL LOVERS, we hope that the clean electricity does not come from coal based electricity production (right now, it does!!!)

2. Electricity available: Getting gas stations everywhere in the country so that you can basically tank everywhere,  took over 60 years. Getting electric stations or points where you can charge your car or (motorcycle in our case) will take a long time. Development is slow, and believe me, being out of electricity on the way is much more complicated then being out of gazoline. Because our solution is transforming your existing vehicle into a hybrid, you always have the back up gazoline. It is a bit like the vehicles that run on LPG. They have LPG, but when they can not find the LPG station, they can get home on gazoline.

3. We HATE TO PRODUCE WASTE: Use what you have instead of dreaming about what you might purchase in the future. These transformations make use of an existing motorcycle. Even it is has some small problems with the engine, most of it is simply ready to use. We all know (do we?) that producing a new vehicle (gazoline or electric) is something costing so very much money, energy, oil, plastic, rubber, copper, metal, aluminium, etc. Also, if you buy new, you throw away old, and you produce waste. Sure, metal can be recycled, copper too, but rubber no, and plastic hardly.

4. SELF-RELIANCE: The transformation is easy. It can be done by any local motorcycle workshop. In this project we would provide prototype, parts (with the suppliers) and training. 

 

2017-Now (Frank Riezebos & Nakorn Najaroon): Active  Birth and how the Government could save 7 500 Million Baht every year:

Active Birth is a way of giving birth where the pregnant mother is mostly in a vertical position to promote the effects of gravity on the baby. It also includes the participation of husband and/or family members. The Active Birth movement started back in the 1970s in the UK as a reaction to what was rapidly becoming the norm: women labouring while lying on their backs (supine position) confined to a bed (no mobility), where the doctor and nurse are the only active ones.

Active birthers point out that for thousands of years women have used a variety of positions to give birth in, many of them upright, and that moving around during labour and changing position can help to relieve labour pains and help the body do its job. At the most simple level it makes sense to work with gravity to push your baby out.

It is astonishing to see that even Academic University Hospitals adhere to the supine position (women labouring while lying on their backs), something developed by King Louis 14, that developped this method so he could have a better view of the vaginas of his mistresses. As he said:" Put them on a table so I can see!!!  If you make them stand or squat, I can not see anything !!!") . Because of the fact that the supine position is still used in Thailand (eventhough the evidence prooving it is more painful, more dangerous, and more stressful both for baby and mother) mothers and babies suffer more then necessary. Using the supine position increases the cost for the hospital at approx. 2.5 times. So, through active birthing the cost would be average 10 000 Baht, whereas the cost of supine birthing would be 25 000 Baht. The extra cost of Supine Birthing is hard to estimate, and we would gladly participate in a study on this topic.

 

But, estimates tell us that Supine birthing costs Thailand approx.  500 000 (births) x 15000 Baht = 7 500 000 000 Baht  Extra ( 210 million USD, or 180 million EURO) It seems really time to change, not only because it is better for mother, child and family structure, but this way the Thai Government would save 7500 million Baht. (note, this is an estimation, not a fact. The actual number might be higher, or lower: Let's research it!)

But there are more cost that maybe hard to quantify in Baht:

Unnecessary extra pain for the mother, the exclusion of the husband (regulation do in 90% of the cases not allow the husband to be with his wife), extra stress for the child, higher chances of C-section necessaty, higher risk of lactation problems, more tearing, less desire to give more births, and such growing distance between husband and wife, etc. Also here we would like to research in detail, or participate in existing research.

Together with advocates of Active Birth (Thai and foreign) we are presently requesting support from the Faculty of Medicine of the Khon Kaen University in Thailand, and of the Erasmus University of the Netherlands to perform a cost benifit analysis on Active Birth (including pain management with the minimum of medicine, the Doula introduction in the Thai system, Perenial massage and stretching). Apart from the financial benefit to the Thai Government, we will also make an attempt to quantify the benefit to mothers, children born, and the strength of the couple (husband-wife). 

 

ติดต่อเรา : Roon.Rice@gmail.com

 

ทำไมเราจึงเน้นเรื่อง สุขภาพและธรรมชาติ?

 

ธรรมชาติกับมนุษย์มีความเชื่อมโยงกันอย่างอ่อนโยนและเป็นมิตร ธรรมชาติผลิดอาหารให้เรากินนั่นคือสิ่งที่ดี แต่ถ้าพืชผักที่เราปลูกใส่ยากำจัดเชื้อรา ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ลงไปและส่งเข้าโรงงานและเราก็บริโภคต่ออีกทีหนึ่ง นั่นเกิดความเสี่ยง ทำไม? เพราะมันเกี่ยวกับการลงทุน ยิ่งกระบวนการผลิตมีราคาถูกยิ่งส่งผลดีต่อโรงงาและผู้ผลิต ยิ่งรสชาดอาหารอร่อยยิ่งขายได้เยอะ การเพิ่มน้ำตาล เกลือและสารกันบุูดยิ่งเก็บได้นาน สีผสมอาหารทำให้ดูน่าสนใจและเพิ่มยอดขาย สุดท้ายแล้วโรงงานจะเปลี่ยนอาหารที่ดีจากธรรมชาติเป็นสารพิษที่ละน้อย บางหน่วยงานของรัฐอาจออกมารับรองว่าสารพิษเหล่านั้นอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัย เราเชื่อว่ามนุษย์ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงและนั่นคือเหตุผลที่เรามีแนวคิด Roon & Rice

โลกเราตกอยู่ในความเสี่ยง ทะเลเต็มไปด้วยขยะพลาสติก แปลงนาเต็มไปด้วยยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าและสารกำจัดเชื้อรา ทำไมคนยังเชื่อว่าเราได้กินอาหารที่ดีจากธรรมชาติในขณะที่เรายังใช้สารเหล่านี้อยู่ จากการศีกษามากมายทำให้เราต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความสมดุลย์สำหรับเราและคนรุ่นหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ปัจจุบัน:

 

99/216 หมู่บ้านเบสโฮม 8

ถนนมะลิวัลย์

ตำบลบ้านเป็ด

อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

ประเทศไทย 40000

 

Email:    Roon.Rice@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We Like  Jon Jandai      

 

     Jon Jandai is for us a great source of inspiration concerning all the topics he talks about. We are lucky that on occasion we can call him, and ask his advice, and his answers are always right on target. Here is a link to PunPun [พัน พรรณ] (which in this case means 1000 varieties)and this is one of the ways Jon Jandai implemants his visions. Apart from that you can search on youtube where there are at least 100 videos of his talks, interviews, workshops, etc. Search terms are: Jon Jandai  โจน จันใด  Punpun Thailand, พัน พรรณ, earth house Thailand, and more.

Thank you Jon Jandai !  Always miss you

 


We Like  Plernpit Promrak    

 

    Plernpit Promrak did amazing study concerning Birth. K. Plernpit started her first job as a Register Nurse in Srisaket province which is her birthplace. This was in a community hospital and lasted 3 years. Then K. Plernpit moved to Bangkok to work at Rajchavithee hospital in the  ICU section and the postpartum ward. The obstretic job was so rewarding to her that she took the exam to be a Thai representative to study maternal- and child health in Japan for 1 year. After her stay in Japan, she came back to do a  master's degree in Maternal and Newborn nursing at The Mahidol University in Thailand. She then moved to Chonburi province and worked at the community hospital for 3 years, followed by working in a public health center for another 3 years. She was a  lecturer at the Nursing department of the Suranary University of Technology in Korat during 4 years.

Read the full text of K. Plernpit Promrak's Thesis

 

We Like Pisake Lumbiganon    

 

Professor Pisake Lumbiganon is known worldwide for a recent study on the growing number of C-sections. The full report can be viewed here.  Apart from that his support for breast feeding of which the report can be viewed here, and in general his struggle for the empowerment pregnant women is very much in the line of Roon & Rice. The latest report of the WHO that Prof. Pisake worked on can be found here. In the following video Dr. Pisake Lumbiganon points out problems specific to Thailand that would justify urgent action.

 

 

We Like Janet Balaskas     

 

Janet Balaskas has helped us a lot. She is founder of the Active Birth Movement. Apart from that she is also an author and a childbirth educator. She is best know for her advocasy of Active Birth, where the woman is free to move during labour rather then being placed in stirrups or the lithotomy position. Her first book on Active Birth was published in 1983. She is now the director of the Active Birth Centre in London. Here is a link to her books. A very good explanation can be seen on this youtube video of Janet Balaskas.

For Thai readers interested in active birth, this PDF is quite interesting

 

 

 

Please send your donations if you wish to support Roon & Rice to: 

Account nr.               0481201381

Account name:      CHROMPOO PHROMPAISON

Bank Name:              Kasikorn

Country:                     Thailand

BIC / swift                   KASITHBKXXX

 

We thank you in advance for the people that you are helping. 

 

Roon & Rice make PDF's.

We do this to share research combined with comment or opinion. These PDF's you can print or download. If you appreciate them, you can always make a donation (see home).

Here is a list:

infopaperRR2561#029.pdf (subject: Tanit Habanananda (Samativej) to convince other Obsetrician-Gynecologists on Active Birth)

infopaperRR2561#030.pdf (subject: Dangers of the Supine Position)

infopaperRR2561#031.pdf  (subject: Why the Supine Position and Directed Pushing are not good for giving birth)

infopaperRR2561#032.pdf (subject: C-Section is not always the Solution)

infopaperRR2561#033.pdf (subject: Birthing Position and the right of Pregnant mother to choose this position)

infopaperRR2561#034.pdf (subject: Active Birth - 8 Benefits for Mother and Baby)

infopaperRR2561#035.pdf (subject: Delayed Cord Clamping (DCC): What are the risks and benefits?)

infopaperRR2561#037.pdf (subject: 13 Benefits of Natural Childbirth)